Lịch sử là gì? Khái niệm về lịch sử?

Homin.vn#wiki Cùng Homin.vn tìm hiểu về Lịch sử, khái niệm lịch sử là gì nhé!

Trong các ngôn ngữ châu Âu (history - Englich, histoire - Francais) hay ictoria (Russian), lịch sử đều có gốc từ tiếng Hy Lạp historía... Từ này có 2 nghĩa: nghĩa thứ nhất là câu chuyện (History of Love), chuyện kể về quá khứ hay những hiểu biết về quá khứ và nghĩa thứ hai là một lĩnh vực khoa học nghiên cứu về quá khứ.

Lịch sử là gì? Khái niệm về lịch sử?

Trong ngôn ngữ các dân tộc Á Đông như Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, từ lịch sử có gốc từ chữ Hán với các biến thể khác nhau như sử, lịch sử, sử học... chữ sử trong tiếng Hán có quan hệ với chữ trung còn có âm là trúng - nghĩa là “chính xác”; lịch có nghĩa là “trải qua”... Do vậy, chúng ta bắt gặp hàng loạt những mệnh đề hầu như không liên quan tới câu chuyện chúng ta đang xem xét như: Lịch sử Vật lý, Lịch sử Toán học, Lịch sử Kiến trúc, Lịch sử Trái đất... Xét từ phương diện này, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin - K. Mac và F. Ang-ghen, viết: “Chúng tôi chỉ biết có một ngành khoa học duy nhất là khoa học lịch sử...”. Ở đây, Lịch sử được hiểu như một phương pháp nghiên cứu – phương pháp lịch đại - phương pháp xem xét sự vận động, phát triển của mọi sự vật, hiện tượng theo chiều thời gian. Trong chuyên luận này, chúng tôi chỉ đề cập tới lịch sử như là một khoa học nghiên cứu về sự vận động của xã hội loài người.

Trở lại với định nghĩa về lịch sử, theo chúng tôi, trong số không ít những cách hiểu và định nghĩa khác nhau về khoa học lịch sử, định nghĩa được nêu lên trong Bách khoa toàn thư Xô viết về lịch sử là thỏa đáng hơn cả; theo đó: lịch sử là một (hay một tập hợp các) ngành khoa học, nghiên cứu về sự phát triển của xã hội loài người trong tất cả những biểu hiện cụ thể và đa dạng của nó với mục đích nhằm hiểu biết hiện tại và triển vọng của nó trong tương lai.

Định nghĩa trên đây đã nêu bật được đối tượng nghiên cứu và mục đích của khoa học lịch sử, nói một cách khác, nó thỏa mãn những tiêu chí về định nghĩa một lĩnh vực khoa học. Trong đối tượng nghiên cứu, Bách khoa toàn thư Xô viết về lịch sử đã xác định rõ đó sự phát triển của xã hội loài người với tất cả những biểu hiện cụ thể và đa dạng của nó - tóm lại là toàn bộ quá trình vận động của nhân loại từ thuở bình minh của loài người cho đến nay trên mọi bình diện của đời sống xã hội (kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao, văn hóa-xã hội...). Mục đích của khoa học lịch sử cũng đã được định nghĩa nêu trên thể hiện được vai trò to lớn của sử học đối với đời sống xã hội, khẳng định được sự cần thiết không thể thiếu được của lĩnh vực khoa học này đối với sự phát triển của nhân loại, bởi nó không chỉ nghiên cứu những gì đã phủ bụi thời gian mà còn nóng hổi tính thời sự và định hướng cho tương lai.
Lịch sử là gì? Khái niệm về lịch sử? Lịch sử là gì? Khái niệm về lịch sử? Reviewed by H H on 29.6.17 Rating: 5
Skincare
Giải trí

Trang nhất

Hot