Vì sao Đảng và Chính phủ quyết định phát động cuộc kháng chiến toàn quốc?

Câu hỏi: Vì sao Đảng và Chính phủ quyết định phát động cuộc kháng chiến toàn quốc?

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
Trả lời

1. Đảng và Chính phủ quyết định phát động cuộc kháng chiến toàn quốc vì:

- Sau Hiệp định Sơ bộ 6/3 và Tạm ước 14/9/1946, ta thực hiện nghiêm chỉnh, nhân dân ta muốn hoà bình để xây dựng đất nước. Nhưng thực dân Pháp đã bội ước và tăng cường các hoạt động khiêu khích. Từ ngày 20 đến ngày 27/11/1946, quân Pháp chiếm đóng Hải Phòng, chính thức gây ra cuộc chiến tranh xâm lược miền Bắc.

- Từ đầu tháng 12/1946, quân Pháp liên tiếp gây xung đột với công an và tự vệ của ta. Ngày 17/12/1946, chúng bắn đại bác vào phố Hàng Bún, chiếm trụ sở Bộ Tài chính và một số cơ quan khác của ta.

- Ngày 18/12/1946, thực dân Pháp gửi tối hậu thư cho Chính phủ ta buộc ta phải giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu và giao quyền kiểm soát thủ đô cho chúng. Trước những hành động xâm lược của thực dân Pháp, nhân dân ta chỉ có một con đường là cầm vũ khí kháng chiến để bảo vệ độc lập, tự do.

- Ngày 18 và ngày 19/12/1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp quyết định phát động toàn quốc kháng chiến. Đêm 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

2. Nội dung cơ bản Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến:

- Chỉ rõ vì sao ta phải đứng dậy kháng chiến: "Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa".

- Nêu cao quyết tâm kháng chiến của nhân dân ta: "Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ".

- Kêu gọi mọi người dân Việt Nam đứng lên kháng chiến: "Bất kì đàn ông, đàn bà, bất kì người già người trẻ, hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp, cứu Tổ quốc".

- Chỉ ra cuộc kháng chiến nhất định thắng lợi: "Dù phải gian lao kháng chiến nhưng thắng lợi nhất định thuộc về ta".

3. Ý nghĩa:

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tiếng gọi của non sông đất nước, là mệnh lệnh cách mạng tiến công, giục giã và soi đường chỉ lối cho mọi người Việt Nam đứng dậy cứu nước.
Vì sao Đảng và Chính phủ quyết định phát động cuộc kháng chiến toàn quốc? Vì sao Đảng và Chính phủ quyết định phát động cuộc kháng chiến toàn quốc? Reviewed by H H on 7.5.17 Rating: 5
Skincare
Giải trí

Trang nhất

Hot