Chủ trương, biện pháp nhằm đối phó với quân Tưởng Giới Thạch và tay sai

Chủ trương, biện pháp của Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm đối phó với quân đội Tưởng Giới Thạch và tay sai từ sau khi Cách mạng tháng Tám thành công đến trước ngày 6-3-1946.

Cách mạng tháng Tám thành công
Ảnh minh hoạ.

a) Chủ trương: Hoà hoãn, tránh xung đột…

b) Biện pháp:

- Biểu dương lực lượng : Tổ chức quân chủng mít tính, biểu tình…

- Nhân nhượng: 

+ Cho Việt Quốc, Việt Cách một số ghế trong Quốc hội và Chính phủ. 

+ Cung cấp lương thực, thực phẩm ; nhận tiêu tiền "quan kim", "quốc tệ".

- Kiên quyết trừng trị bọn phản cách mạng khi có đủ bằng chứng.
Chủ trương, biện pháp nhằm đối phó với quân Tưởng Giới Thạch và tay sai Chủ trương, biện pháp nhằm đối phó với quân Tưởng Giới Thạch và tay sai Reviewed by H H on 9.5.17 Rating: 5
Skincare
Giải trí

Trang nhất

Hot