Trình bày những đặc điểm chính trị, kinh tế, văn hóa nhà nước ta thế kỉ X?

Câu hỏi: Trình bày những đặc điểm chính trị, kinh tế, văn hóa nhà nước ta thế kỉ X / thế kỷ 10?

nước ta thế kỉ X

Trả lời:

1. Chính trị

* Bộ máy chính quyền: Vua -> đại thần -> văn, võ, tăng quan -> đạo - lộ (tiền lê) -> châu, phủ -> hương, giáp, xã

+ Vua xuất thân võ tướng, quan hệ với dân gần gũi

+ Bộ máy chính quyền sơ sài, chưa có cơ quan chuyên môn

+ Có chức quan nhà Tống không có

+ Đội ngũ quan lại Phật giáo giữ vai trò quan trọng

* Chính quyền quân sự: Kinh đô Hoa Lư- quân thành

+ Quân đội mạnh, hệ thống quan phần lớn là quan õ

+ Quân đội đông và mạnh: Cấm quân, từ long quân và tứ sướng quân

+ Quân long hầu

+ Có vũ khí và thuyền chiến mạnh

* Luật pháp: chưa có luật pháp thành văn, hà khắc và tùy tiện

VD: Đinh: vạc dầu và cũi hổ, Lê Hoàn xử phạt đánh roi những ai phật y, Lê Long Đĩnh lấy việc giết người làm trò vui

* Đối ngoại quan hệ khá tốt đẹp

2. Kinh tế văn hóa

* Xác lập quyền sở hữu ruộng đất: đất tịch điền, phong cấp cho những hoàng tử, quan lại, quý tộc. Chính sách ngụ binh ư nông

* Thủ công nghiệp phát triển: đúc tiền và cho xây dựng cung điện

* Phật và đạo phát triển: xây dựng chùa bà Ngô, am, tháp, nhất trụ

Nhà sư: Sùng Phạm, Pháp Thuận, Khuông Việt, Vạn Hạnh

+ Thời kỳ bản lề của đất nước từ Bắc thuộc đến độc lập tự chủ

+ Chính trị vẫn bất ổn

+ Văn hóa dân gian phát triển
Trình bày những đặc điểm chính trị, kinh tế, văn hóa nhà nước ta thế kỉ X? Trình bày những đặc điểm chính trị, kinh tế, văn hóa nhà nước ta thế kỉ X? Reviewed by H H on 14.5.16 Rating: 5
Skincare
Giải trí

Trang nhất

Hot