Ngày, tháng, mùa trong năm bằng tiếng Anh và cách viết tắt

HOMIN.VN - Bạn đang thắc mắc tên tiếng anh của các ngày, tháng, 4 mùa trong năm và tên viết tắt của nó? Vậy thì bạn đã tìm đến đúng chỗ rồi đó!

Ngày, tháng, mùa trong năm bằng tiếng Anh và cách viết tắt

Các ngày trong tuần viết bằng tiếng Anh và cách viết tắt


Monday = thứ 2 (viết tắt là Mon)
Tuesday = thứ 3 (viết tắt là Tue)
Wednesday = thứ 4 (viết tắt là Wed)
Thursday = thứ 5 (viết tắt là Thu)
Friday = thứ 6 (viết tắt là Fri)
Saturday = thứ 7  (viết tắt là Sat)
Sunday = chủ nhật  (viết tắt là Sun)

Chúng ta dùng giới từ "On" trước ngày trong tuần, example: on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday...


Các tháng viết bằng tiếng Anh và cách viết tắt


January: tháng 1 (viết tắt là Jan)
February: tháng 2 (viết tắt là Feb)
March: tháng 3 (viết tắt là Mar)
April: tháng 4 (viết tắt là Apr)
May: tháng 5 (còn gì để viết tắt?)
June: tháng 6 (viết tắt là Jun)
July: tháng 7 (viết tắt là Jul)
August: tháng 8 (viết tắt là Aug)
September: tháng 9 (viết tắt là Sept)
October: tháng 10 (viết tắt là Oct)
November: tháng 11 (viết tắt là Nov)
December: tháng 12 (viết tắt là Dec)

Chúng ta dùng giới từ "In" trước các tháng, example: in January, in February....
Còn nếu có cả ngày và tháng chúng ta dùng giới từ "On", example: on December 3rd

Các mùa trong năm viết bằng tiếng anh và cách viết tắt


SPRING = Mùa xuân
SUMMER = Mùa hè
AUTUMN = Mùa thu (Người Mỹ dùng chữ FALL thay cho AUTUMN -"fall" có nghĩa là "rơi", mà mùa thu thì lá rụng nhiều)
WINTER = Mùa đông

Khi nói vào mùa nào, ta dùng giới từ IN, example: It always snows in winter here (Ở đây luôn có tuyết rơi vào mùa đông).
Ngày, tháng, mùa trong năm bằng tiếng Anh và cách viết tắt Ngày, tháng, mùa trong năm bằng tiếng Anh và cách viết tắt Reviewed by H H on 13.5.16 Rating: 5
Skincare
Giải trí

Trang nhất

Hot