Nêu những nét chính của văn hóa Sa Huỳnh?

Câu hỏi: Nêu những nét chính của văn hóa Sa Huỳnh?

văn hóa Sa Huỳnh

Trả lời:

Những nét chính của văn hóa Sa Huỳnh

- Văn hóa Sa Huỳnh là văn hóa thuộc giai đoạn Sơ kỳ đồ sắt của cư dân nông nghiệp ven biển miền Trung và miền Nam, có niên đại từ giữa thiên niên kỉ thứ nhất TCN đến đầu công nguyên

- Tiền thân của văn hóa sa Huỳnh là văn hóa Bàu Tró (Quảng Bình) thuộc giai đoạn Hậu kỳ đá mới.

- Từ Phùng Nguyên đến Đông Sơn ở MB, từ Bàu Tró đến Sa Huỳnh ở MN là những tuyến vh có cùng nguồn gốc xa xưa và phát triền song song với nhau, ảnh hưởng qua lại lẫn nhau, tạo nên nhiều nét gần gũi, tương đồng

- Cư dân văn hóa Sa Huỳnh đã bước vào thời kì hình thành xã hội có giai cấp và nhà nước.
Nêu những nét chính của văn hóa Sa Huỳnh? Nêu những nét chính của văn hóa Sa Huỳnh? Reviewed by H H on 14.5.16 Rating: 5
Skincare
Giải trí

Trang nhất

Hot