Vì sao Đảng và Chính phủ phát động kháng chiến toàn quốc? Nội dung và ý nghĩa?

Câu hỏi: Vì sao Đảng và Chính phủ quyết định phát động cuộc kháng chiến toàn quốc? Nêu tóm tắt nội dung cơ bản và ý nghĩa "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" ngày 19/12/1946 của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

cuộc kháng chiến toàn quốc

Trả lời

Nguyên nhân Đảng và Chính phủ phát động cuộc kháng chiến toàn quốc

- Sau hiệp định Sơ bộ 6/3 và Tạm ước 14/9/1946, ta thực hiện nghiêm chỉnh, nhân dân ta muốn hoà bình để xây dựng đất nước, nhưng thực dân Pháp đã bội ước và tăng cường các hành động khiêu khích. Từ ngày 20 đến ngày 27/11/1946, quân Pháp chiếm đóng Hải Phòng, chính thức gây ra cuộc chiến tranh xâm lược miền Bắc.

- Từ đầu tháng 12/1946, quân Pháp liên tiếp gây xung đột với quân ta. Ngày 17/12/1946, chúng bắn đại bác vào phố Hàng Bún, chiếm trụ sở Bộ Tài chính và một số cơ quan khác của ta. Ngày 18/12/1946, thực dân Pháp gửi tối hậu thư cho Chính phủ ta buộc ta phải giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu và giao quyền kiểm soát thủ đô cho chúng. Trước những hành động ngang ngược đó của thực dân Pháp, nhân dân ta chỉ còn cách là cầm vũ khí lên kháng chiến để bảo vẹ độc lập, tự do.

- Ngày 18 và 19/2/1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp quyết định phát động toàn quốc kháng chiến. Đêm 19/12/1946, chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

Nội dung cơ bản Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

- Chỉ rõ vì sao ta phải đứng dậy kháng chiến: "Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa".

- Nêu cao quyết tâm kháng chiến của nhân dân ta: "Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ!".

- Kêu gọi mọi người dân Việt Nam đứng lên kháng chiến: "Bất kì đàn ông đàn bà, người già người trẻ, hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp cứu Tổ quốc".

- Chỉ ra cuộc kháng chiến nhất định thắng lợi: "Dù phải gian lao kháng chiến nhưng thắng lợi nhất định thuộc về ta".

Ý nghĩa của Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tiếng gọi của non sông đất nước, là mệnh lệnh cách mạng tiến công, giục giã và soi đường chỉ lối cho mọi người Việt Nam đứng dậy cứu nước...
Vì sao Đảng và Chính phủ phát động kháng chiến toàn quốc? Nội dung và ý nghĩa? Vì sao Đảng và Chính phủ phát động kháng chiến toàn quốc? Nội dung và ý nghĩa? Reviewed by H H on 18.4.16 Rating: 5
Skincare
Giải trí

Trang nhất

Hot