Kể tên các cuộc khởi nghĩa nông dân đầu thế kỉ XVI

Đề bài: Em hãy kể tên các cuộc khởi nghĩa nông dân đầu thế kỉ XVI?

khởi nghĩa nông dân đầu thế kỉ XVI

Trả lời câu hỏi Em hãy kể tên những cuộc khởi nghĩa nông dân đầu thế kỉ 16:

Lợi dụng sự tha hoá của vua quan triều đình, những cuộc nổi dậy ở địa phương nổ ra ngày một nhiều.

Khởi nghĩa của Thân Duy Nhạc và Ngô Văn Tổng:

Tháng 2 năm 1512, Thân Duy Nhạc và Ngô Văn Tổng dấy quân ở các huyện Yên Phú, Đông Ngàn. Gia Lâm xứ Kinh Bắc. Có một nho sinh ở Yên Phú là Chu Thực, báo cho lưu thủ Đông Kinh Thuỵ quận công Ngô Bính và Kim Nguyên báo Trịnh Bá Quát, sai quân đi đánh phá, bắt sống được Duy Nhạc, Văn Tổng đóng cũi giải về Kinh.

Khởi nghĩa của Trần Tuân:

Sau khi tập hợp được lực lượng ở vùng rừng núi Hưng Hoá chiêu mộ được vài ngàn người, cắt đặt ngôi thứ. Tháng 11 năm 1511, Trần Tuân cùng bộ tướng Nguyễn Nghiêm chính thức khởi binh chống triều đình tại Sơn Tây. Nhân dân đi theo Trần Tuân khá đông, tụ tập hàng vạn người. Ông mang quân đến Từ Liêm uy hiếp kinh thành.

Vua Tương Dực sai Trịnh Duy Sản, Nguyễn Văn Lang mang quân ra đánh, nhưng hai tướng bị Trần Tuân đánh bại. Vừa đánh thắng quân triều đình nên ông chủ quan không phòng bị. Lúc đó Trần Tuân mặc áo đỏ ngồi trên giường. Duy Sản cùng 30 người đột kích vào thẳng trong trại, đến nơi Trần Tuân ngồi, đâm chết Trần Tuân, cuộc khởi nghĩa từ đó thất bại.

Khởi nghĩa của Lê Hy, Trịnh Hưng, Lê Minh Triệt

Tháng 4 năm 1512, Lê Hy, Trịnh Hưng, Lê Minh Triệt làm loạn ở vùng Nghệ An. Vua sai bọn Khang quận công Trần Nghi và Đông các hiệu thư Trần Dực đi đánh không được, Lê Hy tiến quân đến Lôi Dương. Tháng 5 năm 1512, Trịnh Duy Sản chỉ huy quan quân phá tan quân Lê Hy.

Khởi nghĩa của Phùng Chương

Sau khi tình hình ổn định chưa lâu, năm 1515 tại vùng núi Tam Đảo lại nổ ra cuộc nổi dậy do Phùng Chương lãnh Đạo. Tháng 1 năm 1515, Thuỵ quận công Ngô Bính và Nguyên quận công Trịnh Duy Sản được cử làm Đô tướng, Ngự sử đài thiêm đô ngự sử Nguyễn Khiêm Bính được cử làm Tán lý quân vụ đi đánh Phùng Chương ở vùng núi Tam Đảo. Phùng Chương thua chạy.

Khởi nghĩa của Đặng Hân, Lê Hất

Tháng 10 năm 1515, Đặng Hân và Lê Hất làm loạn ở vùng huyện Ngọc Sơn, Thanh Hoá. Ngày 27/10/1515, vua sai tướng thống lãnh binh sĩ, lấy Đỗ Nhạc làm Tán lý quân vụ đi đánh dẹp.

Khởi nghĩa của Trần Công Ninh

Tháng 1 năm 1516, Trần Công Ninh nổi loạn ở Yên Lãng, Vĩnh Phúc. Ngày 23/1/1516, vua đích thân đem các đại thần văn võ và đô đốc năm phủ đi theo. Quân ra cửa Bắc Thần, vua ngự ở hành tại bên sông Nhị Hà, ra lệnh cho các tướng qua sông tiến hành đánh phá.

Khởi nghĩa của Trần Cảo

Đây là phong trào nông dân khởi nghĩa đầu thế kỉ XVI chống lại triều đình nhà Lê, do Trần Cảo lãnh đạo. Tháng 4 năm1516, Trần Cảo tập hợp lực lượng lập căn cứ ở chùa Quỳnh Lâm, Đông Triều (Quảng Ninh) chống lại triều đình. Trần Cảo tự xưng là Đế Thích giáng sinh, mặc áo đen lấy niên hiệu là Thiên Ứng.

Tháng 5 năm 1516, nghĩa quân vượt sông Hồng chiếm Thăng Long, vua Lê Chiêu Tông phải chạy vào Thanh Hoá. Sau đó, nghĩa quân rút khỏi Thăng Long, nhưng lại mở rộng hoạt động ở các xứ Hải Dương, Kinh Bắc, Lạng Sơn, kéo dài gần 5 năm. Trần Cảo nhường ngôi cho con là Trần Cung, rồi đi tu. Năm 1521, cuộc khởi nghĩa bị Mạc Đăng Dung đánh bại, Trần Cung chạy lên Lạng Sơn rồi bị bắt.
Kể tên các cuộc khởi nghĩa nông dân đầu thế kỉ XVI Kể tên các cuộc khởi nghĩa nông dân đầu thế kỉ XVI Reviewed by H H on 25.4.16 Rating: 5
Skincare
Giải trí

Trang nhất

Hot