Khái niệm về kiểm kê hiện vật bảo tàng

Homin.vn - Ở mỗi quốc gia đều có những khái niệm về kiểm kê hiện vật bảo tàng khác nhau. Cùng tìm hiểu về khái niệm này qua ba quốc gia là Mỹ, Nga và Việt Nam.

Khái niệm về kiểm kê hiện vật bảo tàng


Mỹ

Kiểm kê nhằm kiểm soát được các hoạt động .... các sưu tập hiện vật. Bảo tàng có thể thiết lập các thủ tục kiểm kê:

+ Phương pháp lưu trữ hồ sơ kiểm kê đồng bộ
+ Hệ thống sổ kiểm kê, sổ giai đoạn phải đồng bộ
+ Sổ kiểm kê có kiểm tra, đánh dấu
+ Nếu có hiện vật bị thất lạc phải tiến hành ngay các thủ tục cần thiết

Nga

Kiểm kê là 1 trong nhưng nội dung hoạt động chính của công tác kho bảo tàng. Hoạt động kiểm kê mang tính quốc gia được tiến hành trong tất cả các kho bảo tàng. Kiểm kê tạo điều kiện cho việc nhập hiện vật vào cơ cấu chung của kho hiện vật quốc gia. Nhiều hiện vật được pháp luột bảo vệ trong quá trình kiểm kê có sử dụng kết quả nghiên cứu các hiện vật bảo tàng tạo điều kiện để sử dụng và khai thác hiện vật.

Kiểm kê có hai giai đoạn: Kiểm kê bước đầu và Kiểm kê khoa học.

Việt Nam

Quy chế công tác kiểm kê hiện vật bảo tàng (9/2006) kiểm kê luật bảo tàng là quá trình nghiên cứu, xác lập các thủ tục pháp lý làm sáng tỏ nội dung, ý nghĩa, giá trị và tình trang bảo quản của hiện vật nhằm phục vụ công tác quản lý, bảo quản khai thác và sử dụng hiện vật.

Hoàng Homin / ĐH Văn hóa Hà Nội
Khái niệm về kiểm kê hiện vật bảo tàng Khái niệm về kiểm kê hiện vật bảo tàng Reviewed by H H on 15.12.15 Rating: 5
Skincare
Giải trí

Trang nhất

Hot