Những thành tố của lễ hội truyền thống Việt Nam

Lễ hội truyền thống là gì?

Lễ hội truyền thống là hiện tượng lịch sử, hiện tượng văn hóa có mặt ở Việt Nam từ lâu đời và có vai trò không nhỏ trong đời sống xã hội. Những năm gần đây, trong bối cảnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế của nước ta, văn hóa truyền thống nói chung, trong đó có lễ hội truyền thống đã được phục hồi và phát huy, làm phong phú hơn đời sống văn hóa của Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, tốt đẹp trong phục hồi và phát huy lễ hội cổ truyền trong đời sống xã hội đương đại, thì cũng không ít các vấn đề nảy sinh khiến xã hội cần phải nhìn nhận lại và tìm cách khắc phục để những mặt tinh hoa của lễ hội cổ truyền được đẩy mạnh và phát huy, khắc phục dần các hạn chế, tiêu cực. Và bao giờ cũng thế, mọi hành động của con người đều bắt đầu từ nhận thức, chỉ khi chúng ta có nhận thức đúng về lễ hội cổ truyền thì việc phục hồi và phát huy nó trong đời sống xã hội đương đại mới mang lại hiệu quả mong muốn.

Các thành tố của Lễ hội truyền thống ở Việt Nam

  • Nghi thức, nghi lễ thờ cúng

  • Các tục hèm

  • Các trò diễn xướng dân gian

  • Các trò chơi dân gian

  • Hội chợ triển lãm

  • Văn hóa ẩm thực
Những thành tố của lễ hội truyền thống Việt Nam Những thành tố của lễ hội truyền thống Việt Nam Reviewed by H H on 11.11.15 Rating: 5
Skincare
Giải trí

Trang nhất

Hot